Återbetalning 2017

El-Kretsen får intäkter inte bara från miljöavgifter, utan också från försäljningen av det material vi samlar in. Resultatet beror dels på hur kostnadseffektiva vi är i vår logistik men avgörande är också nivåerna på världsmarknadspriserna för de material vi säljer. För vissa produkter var kostnaderna för insamling, transporter, sortering och behandling lägre än värdet vid försäljningen under 2017. Överskottet fördelas på kunder som deklarerat produkter med ett positivt värde. Fördelningen sker efter samma andel som respektive kund har deklarerat produkter. Du som har fått en kreditfaktura behöver inte göra någonting. Värdet finns tillgodo i vår reskontra.

Vill ni hellre ha beloppet utbetalt, vänligen återkom till ekonomi@el-kretsen.se. Ni behöver då också ange BG.