Avlämnarintyg

Sökresultat

Om ni vill lämna uttjänt elektronik som omfattas av producentansvaret och ni är att betrakta som en verksamhet, behöver ni ett avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna tillbaka godset kostnadsfritt till någon av våra återvinnare.

Anledningen till att en verksamhet inte kan lämna godset direkt till El-Kretsens återvinnare utan avlämnarintyg är att reglerna kring uttjänt elektronik inte är lika generös för verksamheter som för konsumenter.

Enligt Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter,(2005:209) skall producenten ta hand om annat avfall än hushållsavfall, om de lämnas till producenten i samband med att producenten säljer motsvarande mängd nya produkter. Uttrycket ”i samband med” har våra producenter i dagsläget tolkat till maximalt 12 månader. Med andra ord, gamla produkter kan lämnas in upp till 12 månader efter att de nya produkterna har köpts in.

Ny portal för avlämnarintyget är nu här. Den är efterfrågad och efterlängtad av er användare och vi kan nu presentera en bra portal som lever upp till de höga krav som ställs.Det finns flera fördelar och nya funktioner som kommer att underlätta hanteringen. Dels är det nu möjligt att spara en ansökan för att, vid behov, komplettera den innan den skickas in. En annan fördel är att det är möjligt att ha flera hämtplatser kopplade till ett och samma kundnummer.Den nya portalen har också en direkt koppling mot kundprodukterna vilket också ger snabbare respons på inskickade ansökningar.

Avlämnarintyget hittar ni här Om ni behöver hjälp att fylla i avlämnarintyget, kontakta El-Kretsen: transport@el-kretsen.se; 08-545 212 90 (alt. 1).

El-Kretsen och Musikhjälpen gör det igen!
2014-11-24
El-Kretsen och Musikhjälpen gör det igen! El-Kretsen satsar även detta år på att bidra till en bättre värld genom att som julgåva till våra kunder, leverantörer, och  samarbetspartners skänka pengar till Radiohjälpen. El-Kretsen samlar tillsammans med Musikhjälpen in pengar för att stoppa spridningen a
2014-10-09
El-Kretsen bjuder in till kundseminarier Nya förordningen har nu landat. Återvinningsmål, produkter som omfattas samt butiksinsamling är exempel på förändringar. Kom och lyssna och diskutera kring möjligheter och krav! Malmö 25/11, Göteborg 26/11, Stockholm 27/11.
Producerat av: 203 Creative