Avlämnarintyg

Sökresultat

Om ni vill lämna uttjänt elektronik som omfattas av producentansvaret och ni är att betrakta som en verksamhet, behöver ni ett avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna tillbaka godset kostnadsfritt till någon av våra återvinnare.

Anledningen till att en verksamhet inte kan lämna godset direkt till El-Kretsens återvinnare utan avlämnarintyg är att reglerna kring uttjänt elektronik inte är lika generös för verksamheter som för konsumenter.

Enligt Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter,(2005:209) skall producenten ta hand om annat avfall än hushållsavfall, om de lämnas till producenten i samband med att producenten säljer motsvarande mängd nya produkter. Uttrycket ”i samband med” har våra producenter i dagsläget tolkat till maximalt 12 månader. Med andra ord, gamla produkter kan lämnas in upp till 12 månader efter att de nya produkterna har köpts in.

Ny portal för avlämnarintyget är nu här. Den är efterfrågad och efterlängtad av er användare och vi kan nu presentera en bra portal som lever upp till de höga krav som ställs.Det finns flera fördelar och nya funktioner som kommer att underlätta hanteringen. Dels är det nu möjligt att spara en ansökan för att, vid behov, komplettera den innan den skickas in. En annan fördel är att det är möjligt att ha flera hämtplatser kopplade till ett och samma kundnummer.Den nya portalen har också en direkt koppling mot kundprodukterna vilket också ger snabbare respons på inskickade ansökningar.

Avlämnarintyget hittar ni här Om ni behöver hjälp att fylla i avlämnarintyget, kontakta El-Kretsen: transport@el-kretsen.se; 08-545 212 90 (alt. 1).

2016-02-08
Funktionstest/The functionality test 2015 Hur mycket av det som slängs i El-Kretsens behållare fungerar egentligen? För att få svar på frågan gjorde vi under 2015 en funktionstest. In 2015 we carried out a functionality test to..
2015-10-01
Butiksinsamling Sedan 1 oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all typ av konsumentelektronik mindre än 25cm. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gamm
Producerat av: 203 Creative