Beställning av batterigaller

Små batterier ramlar igenom och stora stannar kvar, för att underlätta arbetet på ÅVC.

Stora batterier

Stora batterier ska separeras från övriga batterier innan de hämtas av El-Kretsen eftersom dessa är en ADR-pliktig fraktion. Instruktioner till denna sortering finns här. För att förenkla hanteringen bekostar El-Kretsen ett hjälpmedel för ÅVC i form av ett batterigaller som läggs på boxen och förhindrar alla stora batterier att falla igenom. De stora batterierna som fastnar i gallret, läggs i en separat box som varvas med vermikulit och hämtas i fraktionen ”Litiumbaserade batterier”. Alla småbatterier som faller igenom, transporteras som vanliga ”Batterier”.

Beställningsregler

Varje kommun eller det kommunföretag som har avtal med El-Kretsen har rätt att göra en beställning av batterigaller. Kommunen/företaget ska då göra en central beställning till alla ÅVC i sitt område där El-Kretsen hämtar batterier. Beställningen gäller ett* galler per ÅVC och kommer att levereras till en central ÅVC i kommunen/området, ni ansvarar därefter själva att distribuera dem till respektive ÅVC. Gallren tillverkas på beställning och levereras med ordinarie hämtning av Diverse Elektronik ca 5v efter beställning om inget annat anges.

* = Tänk på att en ÅVC som bara har en batteribox inte behöver något galler eftersom hela batterifraktionen går som ”Litiumbaserade batterier”.

Hur ska man sortera batterier på ÅVC?

Batterigallerbeställning

Ansvarig beställare
Beställning
Beställningen skickas till El-Kretsen för verifiering, du kommer att få en bekräftelse på ovanstående e-postadress när din order är godkänd för produktion.