Brandsläckare och Vermikulit

Det finns många olika sorters litiumjonbatterier framtagna för olika applikationer och i dagsläget sitter de i många av våra teknikprylar. Vi kan t ex tacka litiumjonbatterier för att våra mobiltelefoner och datorer är lättare och energisnåla och för att utvecklingen av eldrivna fordon har tagit fart.

Dock så har du kanske hört talas om bränder i samband med litiumbatterier, och det är fakta att de har en känslighet mot värme som man måste ta hänsyn till. Trots att batterierna testas noga innan de säljs så kan värme börja utvecklas inuti batteriet om man t ex använder dåliga laddare eller skadar batteriet på något sätt. Har man riktig otur tar batteriets elektrolyt eld och detta kan starta kraftiga bränder som kan vara svåra att släcka.

Rekommendationerna för att släcka bränder i litiumjonbatterier är att använda ”rikliga mängder med vatten”, men det kan i vissa fall behövas alternativ till detta, och för litium-metallbatterier är vatten rent av dåligt som släckningsmedel. Nu lanserar Housegard släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion), med det aktiva verkningsämnet vermikulit. AVD-medlet sprutas ut som en dimma och vermikulitpartiklarna fastnar på det brinnande materialet och täcker det med ett keramiskt skal som i sin tur kyler ner branden. Metoden kan användas som traditionell brandsläckare eller genom en stationär sprinkleranläggning.

Klicka här för att läsa mer om AVD-produkterna.

Erbjudande

På El-Kretsen hanterar vi flera tusen ton batterier varje år, både på hämtplatser men också i våra återvinningsanläggningar. De senaste åren har vi mätt en ökande andel litiumbaserade batterier i flödet samtidigt som medvetenheten om brand- och olycksrisken med dessa batterier också har ökat. I och med detta kan vi, med hjälp av Housegard, rekommendera en lösning för att öka säkerheten i batterihanteringen i hela vår verksamhet.

De nya AVD-produkterna finns tillgängliga för El-Kretsens kunder och samarbetspartners med 15% rabatt. Klicka nedan om du vill bli kund hos GPMB Nordic och ta del av erbjudandet (märk med "El-Kretsen" i meddelanderutan).

Ta del av erbjudandet >>

Släckning, förvaring och transport

Demonstrationsvideo

  • AVD-släckare vs Vattensläckare

    Vatten är inte ett lämpligt släckningsmedel för litium-metallbatterier, men fungerar bra för litiumjonbatterier om man har tillgång till stora mängder då nyckeln till att släcka branden är att kyla den. Här demonstreras hur den traditionella metoden med vattensläckare (till höger i videon) inte fungerar på en brand med litium-metallbatterier. Vattnet bildar vätgas som ökar branden.

    AVD-släckmedlet (till vänster i videon) släcker branden i litium-metallbatteriet.

  • AVD-släckare som isolator

    Här demonstreras när man försöker tända upp ett Li-Po-batteri med AVD på samt ett utan AVD på. Med AVD tar det ca 1 min och 46 sek innan man kan åstadkomma termisk reaktion i batteriet och då får man endast en mycket marginell flamma på 5 cm höjd. Utan AVD går batteriet in i termisk rusning på 5 sek och flamhöjden blir ca 1-1,5 m.