Brandvarnardagen den 1/12

2012-11-13

Brandvarnardagen den 1/12 är startskottet på en flerårig kampanj – Aktiv mot brand. En kampanj med syfte att motivera vuxna att ta ett aktivt personligt ansvar för det egna brandskyddet. Målet är självklart att minska antalet bostadsbränder.

Gör det till en ny tradition att kolla batterierna i dina brandvarnare i samband med att vi nu under de mörkare månaderna tänder mer ljus i våra hem. Gamla batterier och trasiga brandvarnare lämnar du in på närmste insamlingsplats, om du inte vet exakt var så ladda ned mobilappen Återvinn så får du svaret direkt.

För mer kampanjinformation: https://www.msb.se/aktivmotbrand