Butiksinsamling


Bild: El-Kretsens informationsmaterial till butiker

Sedan den första oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butiken. Det insamlade materialet lämnas kostnadsfritt till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

Lathund till butiker

För dig som butik har vi sammanställt en lathund kring regler och praktiska lösningar. Vi har även tagit fram ett informationsblad som kortfattat förklarar producentansvar och butiksinsamling samt en skylt som ni själva kan laminera som visar att din butik skickar inlämnat elavfall till El-Kretsen, ett godkänt insamlingssystem för miljöeffektiv och säker återvinning.

Ladda ner här:

Informationsblad A5

Skylt A5