Certifikat 2015 publiceras 16/2

2015-01-23

Certifikaten för 2015 som visar att ni är anslutna till El-Kretsen för att uppfylla ert producentansvar för elektroniska samt elektriska produkter och/eller batterier publiceras i Deklarationsportalen den 16/2.