Deklarationsportalen

Det är dags att deklarera juni månads försäljning, period 6, för producenter som deklarerar månadsvis, och Kvartal 2 för producenter som deklarerar kvartalsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 juli och vi behöver er deklaration senast den 15 juli.

Tips, klicka gärna Ctrl + F5 innan du loggar in, för att säkerställa att portalen öppnas i den senaste versionen.

Du kan också prova att logga in i portalen via länken: https://apps.el-kretsen.se/DeklElcopia/loginbox.aspx

Data som skickas från formulär på denna sida skickas mellan din webbläsare och webbplatsen du är ansluten till via HTTPS. "S" i slutet av HTTPS står för "Säkert". Det betyder all kommunikation mellan din webbläsare och webbplatsen är krypterad.