Deklarationsportalen

Det är dags att deklarera juni månads försäljning, period 6, för er som deklarerar månadsvis, och Kvartal 2 för er som deklarerar kvartalsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 juli och vi behöver er deklaration senast den 15 juli.

Data som skickas från formulär på denna sida skickas mellan din webbläsare och webbplatsen du är ansluten till via HTTPS. "S" i slutet av HTTPS står för "Säkert". Det betyder all kommunikation mellan din webbläsare och webbplatsen är krypterad.