Deklarationsportalen

Det är dags att deklarera september månads försäljning, period 9, för producenter som deklarerar månadsvis, och Kvartal 3 för producenter som deklarerar kvartalsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 oktober och vi behöver er deklaration senast den 10 oktober.

Data som skickas från formulär på denna sida skickas mellan din webbläsare och webbplatsen du är ansluten till via HTTPS. "S" i slutet av HTTPS står för "Säkert". Det betyder all kommunikation mellan din webbläsare och webbplatsen är krypterad.