Det reviderade WEEE direktivet

2012-01-26

EU-Parlamentet har nu röstat igenom det reviderade WEEE-direktivet. Ett direktiv som ska vara införlivat i svensk lagstiftning senast 18 månader efter att direktivet formellt har antagits av ministerrådet, vilket väntas ske i sommar.

Vissa av reglerna, såsom insamlingsmålen, införs etappvis. Dagens mål med en insamling på 4kg/person och år ersätts av ett procentuellt mål baserat på hur mycket avfall som har genererats.

Mer information finns att läsa på naturvårdsverkets hemsida här