Ett berg stort som Egyptens pyramider

Av allt avfall i världen står gruvdriften för de allra flesta kilona. Framtagandet av ett kilo koppar genererar till exempel hela 400 kilo gruvavfall (!). Genom att återvinna produkter och sortera ut kopparen kan vi spara så mycket som 2 200 00 ton gruvavfall varje år. Skulle vi bygga ett berg av allt vi sparar skulle det efter två år väga lika mycket som Egyptens största pyramid Cheops. Ganska imponerande, eller hur?

Återvinning av metaller spar också upp till 95 procent i energi jämfört med att använda jungfrulig råvara – och det fina med metaller är att de kan återvinnas hur många gånger som helst.