Hantering av kvicksilverbatterier

Batterier med tungmetallen kvicksilver finns framför allt i vissa knappcellsbatterier. De är runda och små och kan sitta i allt från klockor till sjungande tårtljus och fjärrkontroller. Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner utan lagras i mark, vatten och i levande organismer. Det är farligt för miljön och för människors hälsa. Sedan oktober 2015 är det i Sverige förbjudet att sälja batterier och produkter som har inbyggda batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver. Däremot är det tillåtet att sälja de batterier som ännu finns i lager.

El-Kretsen samlar in batterierna dels genom landets alla batteriholkar och dels genom att manuellt plocka ut dem från de produkter som samlas in. Olika batterisorter sorteras efter sitt kemiska innehåll för att sedan kunna materialåtervinnas eller i kvicksilvrets fall omhändertas för utfasning ur kretsloppet. Knappcellsbatterier sorteras genom ett skakbord där de under en viss storlek sorteras ut i en egen fraktion. Som en försiktighetsåtgärd hanteras alla små knappcellsbatterier i samma process trots att endast en del av dessa innehåller kvicksilver.

För att ge en uppfattning om hur vanligt det är med kvicksilver bland vanliga batterier så kan man säga att av 2000 kg blandade batterier som kommer in till våra sorteringsanläggningar så är cirka 1 kg sådana som innehåller kvicksilver. Mängden metalliskt kvicksilver i detta kilo uppgår till några enstaka procent. Totalt hanterar vi varje år cirka 3500 ton batterier. Knappt två ton av dessa är sådana som faktiskt innehåller kvicksilver.

För avfall vars innehåll överstiger en viss mängd kvicksilver finns det lagar om att och hur sådant ska slutförvaras. I Sveriges fall är det underjordsförvaring som gäller men någon sådan finns (ännu) inte i landet. Sedan 2014 skickas alla kvicksilverhaltiga batterier som El-Kretsen samlar in till Fortum Waste Solutions i Kumla. Där har batterierna mellanlagrats i väntan på hantering/stabilisering av kvicksilvret för att i nästa skede slutförvaras. Bland annat används tidigare saltgruvor i Tyskland för slutförvar. I dagsläget står Ekokem mitt i en upphandlingsprocess för vilken aktör som ska behandla deras kvicksilverhaltiga avfall i fortsättningen. För att säkerställa korrekt hantering planerar man att göra revisioner på den aktuella anläggningen. Dessutom kommer hela processen att hållas inom EU för att säkerställa att samma regelverk gäller för alla inblandade aktörer. El-kretsen har en tät dialog med Ekokem för att säkerställa säker och miljöriktig hantering av de kvicksilverhaltiga batterier vi samlar in.