Hyra av lastbärare - för verksamheter

Vad gör vi?

El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet är ett finmaskigt nät som spänner över hela Sverige och vi har byggt upp vår logistiklösning med samordning och transporteffektivitet som ledord.

Utöver att driva ett nationellt godkänt insamlingssystem erbjuder vi även hämtning direkt hos verksamheter.

Hyr per månad eller gör en punktinsats

Till verksamheter erbjuder vi en tjänst för insamling av uttjänt elektronik, långa lysrör, övriga ljuskällor samt batterier. Gemensamt för de olika tjänsterna är att alla kräver ett signerat avtal.

Standardupplägget innebär månadshyra av dina lastbärare där transport och återvinning ingår upp till 6 eller 12 gånger per kalenderår. Har du behov av en enskild hämtning kan vi erbjuda att göra en punktinsats, då sker inget utbyte vid hämtningen.

Är du en butik som samlar in elektronik från konsumenter eller en producent som deklarerar varor till oss? Kontakta oss för mer information.

Hur går det till?

Lastbärare levereras och hämtas av El-Kretsens transportör. Hämtning av fyllda burar beställs via transport@el-kretsen.se alt. 08-545 212 90. För varje hämtad lastbärare lämnas en tom i utbyte.

Den anslutna verksamheten åtar sig att följa El-Kretsens regler och sorteringsanvisningar. Samtliga lastbärare ägs av El-Kretsen AB.

Ombudsavtal Tjänstekunder

Denna information riktar sig till El-Kretsens tjänstekunder

Är du tjänstekund, dvs hyr lastbärare med inkluderade hämtningar så kommer El-Kretsen att rapportera denna anteckning om utförd transport från er. Vill ni ha hjälp kring rapportering som ”Avfallsproducent” kontaktar ni oss så kan vi diskutera framkomliga lösningar.

Du vet väl att du har anteckningsskyldighet vid borttransport av insamlat farligt elavfall? Vill du att El-Kretsen sköter din rapportering till Naturvårdsverket? Då har vi ett ombudsavtal att erbjuda!

Ombudsavtalet är digitalt utformat och signeras enkelt med Bank-ID av person som har rätt att teckna avtal. Priset är transaktionsbaserat, 40kr per rapport.

Är du intresserad? Välkommen att teckna ombudsavtal med oss!

Skicka då följande uppgifter till eva.brishammar@el-kretsen.se:

Vid frågor kontakta: eva.brishammar@el-kretsen.se eller ring på 08-545 212 90.