Hyra av lastbärare - för verksamheter

Vad gör vi?

El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet är ett finmaskigt nät som spänner över hela Sverige och vi har byggt upp vår logistiklösning med samordning och transporteffektivitet som ledord.

Utöver att driva ett nationellt godkänt insamlingssystem erbjuder vi även hämtning direkt hos verksamheter.

Hyr per månad eller gör en punktinsats

Till verksamheter erbjuder vi en tjänst för insamling av uttjänt elektronik, långa lysrör, övriga ljuskällor samt batterier. Gemensamt för de olika tjänsterna är att alla kräver ett signerat avtal.

Standardupplägget innebär månadshyra av dina lastbärare där transport och återvinning ingår upp till 6 eller 12 gånger per kalenderår. Har du behov av en enskild hämtning kan vi erbjuda att göra en punktinsats, då sker inget utbyte vid hämtningen.

Är du en butik som samlar in elektronik från konsumenter eller en producent som deklarerar varor till oss? Kontakta oss för mer information.

Hur går det till?

Lastbärare levereras och hämtas av El-Kretsens transportör. Hämtning av fyllda burar beställs via transport@el-kretsen.se alt. 08-545 212 90. För varje hämtad lastbärare lämnas en tom i utbyte.

Den anslutna verksamheten åtar sig att följa El-Kretsens regler och sorteringsanvisningar. Samtliga lastbärare ägs av El-Kretsen AB.