Illegal export av elavfall

El-Kretsens europeiska paraplyorganisation WEEE-Forum har i samarbete med EU, Interpol, FN och andra partners gjort ett tvåårigt projekt CWIT, Countering WEEE Illegal Trade. Syftet var att kartlägga flöden och att skapa beslutsunderlag om hur illegal export kan minimeras. Studien visar att av de cirka 10 miljoner ton elavfall som uppstod inom Europa 2012 så hanterades bara 35 procent inom officiella återvinningssystem. Resten exporterades eller hanterades inom EU men utanför de officiella insamlingssystemen. 750 000 ton uppskattas hamna i soptunnan.

Projektet avslutades 2015.