Insamlingsstatistik 2017

Insamlingen av elskrot fortsätter sin bantningskur. Det senaste året har vi tappat drygt 3000 ton. Den främsta anledningen är att de riktigt gamla och tunga produkterna blir alltmer sällsynta. Framförallt gäller det de gamla CRT TV apparaterna. Samtidigt kommer det in fler och fler små prylar att ta hand om. Inte sällan är de batteridrivna. Just batterier är den fraktion som ökat jämfört med insamlade mängder 2016. Inbyggda batterier kräver sin uppmärksamhet vid insamlingen och sorteringen. Alla batterier ska ur och bort från produkterna innan de skickas vidare i återvinningen. I tabellen nedan visas hur relationen mellan insamlade kilon och antal har utvecklats de senaste åren.

2017-03-14

Målet med El-Kretsens arbete är att ha en trygg och säker hantering av elavfall och att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas. Miljömässigt är det en stor vinst att omhänderta uttjänt elektronik som är miljöfarlig och att kunna återföra så mycket nytt material som möjligt till kretsloppet.

Läs hela pressmeddelandet

Insamlingsstatistik 2017 - Sammanställning