Vår integritetspolicy

Grundläggande principer

El-Kretsen förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

El-Kretsen erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På webbplatsen får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du vill bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om den betalningsform av affärstransaktion du väljer.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil.

El-Kretsen använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt webbplatsen och vid vilken tidpunkt.

När du besöker delar av vår webbplats som kräver inloggning eller där du kan anpassa din användarprofil måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet

El-Kretsen skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas.

Användning av informationen

El-Kretsen hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål.

Rättelse och insyn

El-Kretsen strävar efter att all information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på info@el-kretsen.se.

El-Kretsen är en producentansvarsorganisation med organisationsnummer 556552-7487 och har sitt säte på Fleminggatan 7, Stockholm,
112 26 Stockholm. Kontakta oss på info@el-kretsen.se