Kapacitetsmärkning på batterier

2011-02-01

Nu är det beslutat att det från den 30 maj 2012 ska finnas en kapacitetsmärkning på alla laddningsbara bärbara batterier som släpps ut på marknaden första gången. Det ska i märkningen framgå det uppladdningsbara batteriets kapacitet uttryckt i milliampertimmar (mAh) eller ampertimmar (Ah). Det finns ett undantag på ovan märkningskrav för inbyggda laddningsbara batterier som är inbyggda i eller konstruerade för att byggas in i apparater innan de levereras till slutanvändare och som inte är avsedda att avlägsnas under produktens livslängd.

Än så länge gäller dessa krav endast laddningsbara batterier och inte övriga bärbara batterier. Kravet på kapacitetsmärkning gäller även bilbatterier som har ett utökat krav att batteriet ska vara märkt med kallstartsampere (A).

För mer information gällande kapacitetsmärkning kontakta Pär Ängerheim på Naturvårdsverket, 010-698 13 38 alternativt Naturvårdsverkets hemsida; http://eeregistret.naturvardsverket.se