Kreditprövning av producenter

Alla ansökningar går genom en kreditkontroll. I det fall ett företag nekas anslutning finns möjligheten att ansluta sig om en tredje part, t ex ett konsultföretag, tar över betalningsansvaret. En annan möjlighet är att om företaget ingår i en koncern och koncernen har bra kreditvärde, så kan koncernen ta över producentansvaret. Om kreditkontrollen visar att det finns kreditvärde till en viss gräns kan El-Kretsen komma att be om komplettering av uppgifter om uppskattade volymer och typ av elprodukter och/eller batterier som planeras säljas på svenska marknaden. Samma frågeställning som ovan tillsammans med årsbokslut eller liknande uppgifter kan ställas i det fall det inte finns underlag för kreditupplysning.