Märkning och skyltsystem

Att märka elprodukter och batterier på rätt sätt är ett lagkrav. Alla producenter ska märka sina produkter med den överkorsade soptunnan.

Skyltning och märkning för avfallssortering har nu fått ett gemensamt formspråk, där målet är att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Alla producenter ska märka de produkter som berörs av förordningen med en överkorsad soptunna, samt information om att produkten släpptes på marknaden efter den 12 augusti 2005. Det sistnämnda symboliseras av ett tjockt streck under soptunnan eller med datum enligt SS-EN 50419.

soptunna

Ladda ner

Om den inte ryms på produkten på grund av storlek eller funktion, kan den istället tryckas på produktens förpackning, i skriftlig bruksanvisning och i garantiinformation som följer med produkten.

För exakt information gällande märkningen hänvisar vi till Naturvårdsverket.

På väg mot ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallshantering

Avfall Sverige lanserade under 2020 ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. Skyltarna ska förenkla för alla att sortera sitt avfall rätt. De kan användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. Målet i det långa loppet är en ökning i återvinningsgrad och större möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.

Det nya skyltsystemet gäller inte bara för elektronikavfall utan för samtliga avfallstyper. Läs mer här.

Som producent får du gärna använda symbolerna i er märkning av produkter, förpackningar, eller i annan information till dina kunder.

Sverigesorterar.se samlas all information kring det nya nordiska skyltsystemet. Här kan du också ladda ner original för att trycka upp skyltar samt stödmaterial som visar hur de ska användas. Tips: börja med att skapa ett konto under "Ladda ner material".

Ladda ner symbolerna