Nu tömmer vi landet på tjock-TV!

Trenden fortsätter med att de elektronikprodukter vi samlar in för återvinning blir allt lättare.

2017-02-27

Insamling och återvinning av elavfall ligger för 2016 på fortsatt höga nivåer. Räknar man i antal produkter är det stabilt med föregående år medan de totala kilona har minskat något. 132 450 ton eller 13,3kg per person gör att Sverige ligger i tätpositionen i en jämförelse med övriga Europa. I Sverige sjunker snittvikten successivt på de elprodukter som lämnas in. Det allra tydligaste exemplet ser vi inom insamlade bildrörsprodukter så kallade ”tjock-TV” och monitorer.

- Vi har tidigare varit förvånade över att insamlingen av gamla TV-apparater inte följt samma kurva som nyförsäljningen. Det är uppenbart att människor inte vill slänga saker som fungerar, utan snarare att man hittat nya platser att titta på TV, i källaren, i sommarstugan osv. Men nu verkar det som att de gamla tjock-TV-apparaterna faktiskt börjar tunnas ut i vår insamling och om trenden består bör de inom några år vara i stort sett helt borta, säger Martin Seeger, VD på El-Kretsen.

Läs hela pressmeddelandet

Insamlingsstatistik 2016 - Sammanställning