Byte av batteriboxar

2017-09-11

Nya förpackningsregler

Den nya föreskriften om transport av farligt gods (ADR-S) innebär nya förpackningsregler för batterier, därför byter vi ut våra batteriboxar. Bytet sker inte enbart på grund av nya lagkrav utan också för att öka säkerheten i batteriinsamlingen. Behovet av högre säkerhet beror på att litiumbaserade batterier ökar i andel i batteriinsamlingen och dessa kan ha brandfarliga egenskaper om de till exempel är skadade. Nu är det dags för utkörning av de nya batteriboxarna till våra hämtplatser. De nya boxarna har gått igenom en rad tester för att bli typgodkända för att transportera litiumbatterier, men vi kommer fortfarande att transportera alla sorters batterier i dem. De nya boxarna är mindre, har ett lock säkrat med spännband samt nya märkningar och etiketter.

Instruktioner batterisortering

Samtidigt som vi byter ut boxarna inför vi också nya insamlingsrutiner för batterierna. Vi har satt ihop ett instruktionshäfte som steg för steg går igenom hur man gör när man packar batterier enligt de nya föreskrifterna.

Klicka här eller på bilden till vänster för att kika närmare på förpackningsinstruktionerna.