Om El-Kretsen

Vår uppgift

En av de snabbast växande avfallskategorierna inom EU är elektroniska produkter – 2020 förväntas avfallshögen ha vuxit till drygt tolv miljoner ton per år. Sedan 2001 finns ett producentansvar som innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. Det är här El-Kretsen kommer in i bilden.

När producentansvaret infördes 2001 skapade elektronikproducenterna via sina branschorganisationer en gemensam tjänst för att göra återvinningsprocessen smidigare – El-Kretsen. Vår uppgift är att hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

Sedan starten 2001 har vi utvecklat ett nära samarbete med Sveriges samtliga 290 kommuner. Tillsammans med producenter, kommuner och återvinnare gör vi det lätt att ta ansvar för miljön.

Vad gör vi?

Vårt rikstäckande insamlings- och återvinningssystem är uppdelat i två kategorier: hushåll och verksamheter. Hushållsinsamlingen kallas för elretur och organiseras i samarbete med kommunerna. Insamlingen från verksamheter organiseras via samarbeten med både kommunerna och kontrakterade transportörer.

När den uttjänta elektroniken och batterierna har samlats in transporteras de till någon av våra specialiserade återvinningsanläggningar för att demonteras. Efter demontering och sortering tas miljöfarliga komponenter om hand och de olika beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi.

Vilka är vi?

El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande företag som är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och ägs av 19 branschföreningar. Vår organisation är liten men effektiv. Gemensamt för oss alla är vår strävan efter att erbjuda våra kunder kvalitativa lösningar som tar ansvar för både ekonomi och miljö.

iso