Om prisjusteringar 2016

2015-10-29

Bakgrund till prisjusteringar

Från och med 2016 justerar El-Kretsen miljöavgifterna. Våra inkomster kommer dels från miljöavgifterna men också från försäljning av allt det material vi samlar in och återvinner. Sedan 2011 har världsmarknadspriserna på metaller och plast sjunkit. För flera material har värdet halverats, någonting som drabbar hela branschen. Tack vare en balanserad budget har vi lyckats hålla miljöavgifterna oförändrade under de senaste åren och avvaktat att trenden skulle vända. Nu är vi i ett läge där framförallt kategori 4 (TV/hemutrustning) och kategori 1 (vitvaror och kyl/frys) pekar på underskott. För att åter balansera budgeten tvingas vi därför göra prisjusteringar som träder i kraft vid årsskiftet. 

Diagrammet visar utvecklingen av kopparpriset i förhållande till våra avgifter för TV-apparater och kylmöbler. Klicka för större bild.

Om El-Kretsens insamling

Varje år samlar vi in cirka 150 000 ton elavfall och batterier. Dessa drygt 15 kilo per person sätter Sverige i absoluta världstoppen för insamling och återvinning. Även om insamlade kilon ligger ganska stadigt över åren så ser vi att antalet produkter ökar. I ett genomsnitt ligger vi 7 till 10 år efter teknikutvecklingen. GPS, solcellslampor och blinkande skor är sådana produkter som nu börjar komma in i återvinningen. Under 2014 passerade ungefär 70 miljoner produkter våra sorteringsband. Fler små produkter innebär mer manuellt arbete för att plocka ut batterier och sortera efter materialslag. Ändå kan vi se att vi lyckats hålla våra kostnader för hanteringen på en jämn, låg nivå. Det är ett kvitto på vårt kontinuerliga arbete med att optimera transporter, förbehandling och administration.

Tillsammans driver vi kretsloppet

Sveriges producenter (varumärkesägare, importörer och tillverkare) som är anslutna till El-Kretsen har tillsammans utvecklat ett återvinningssystem som gett resultat för både miljö och plånbok.

  • Samtidigt som vi skapat höga återvinningsnivåer jämfört med vår omvärld arbetar vi aktivt med information, enkäter och studier för att få in de sista mängderna, det som idag läggs i fel kärl eller blir liggande hemma.
  • I samarbete med Sveriges alla kommuner skapas ett alltmer finmaskigt insamlingssystem. Nu utvecklas detta ytterligare i form av butiksinsamling. Information att och hur elavfall skall återvinnas går till stor del ut till konsumenterna via kommunerna.
  • Som stor aktör har vi också stordriftsfördelar när vi upphandlar tjänster för återvinning och för försäljning av material.

Miljönytta, trygghet och kostnadseffektivitet är ledord som följer vårt arbete för att fortsatt vara en aktör som skall ses som best practice inom producentansvar för elektronik och batterier.

Här kan ni ladda ned denna information som PDF.