Pressmeddelande 2018

2019-03-18

Ny statistik från El-Kretsen: Svenskarna återvann drygt 14 kilo elektronik per person 2018.

Under 2018 samlade svenskarna in 146 228 ton elektronik till återvinning vilket motsvarar nästan femton Eiffeltorn eller 14,3 kilo per invånare. Det visar ny insamlingsstatistik från El-Kretsen.

El-Kretsen, som är det största nationella insamlingssystemet för elektronik och batterier, kan idag dela med sig av insamlingsstatistik för 2018 och siffrorna är glädjande för miljön. Insamlingen via El-kretsens insamlingsplatser, som sker i samarbete med landets samtliga kommuner, uppgick till 126 119 ton. När den elektronik som kommer till El-Kretsen direkt via företag eller andra parter adderas blir totalsumman 146 228 ton. Det motsvarar cirka 14,3 kilo per invånare i Sverige.

Den totala vikten av de insamlade elprodukterna från kommunala återvinningscentraler har minskat under flera års tid vilket även är fallet i år. Detta beror på att elprodukterna i sig har blivit lättare än tidigare, vi samlar till exempel in fler platt-tv-apparater och färre tjock-tvapparater idag, snarare än att svenskarna har blivit sämre på att återvinna. Tvärtom tyder allt på att allt fler elprylar lämnas in till återvinning.

Den totala vikten av de insamlade elprodukterna från kommunala återvinningscentraler har minskat under flera års tid vilket även är fallet i år. Detta beror på att elprodukterna i sig har blivit lättare än tidigare, vi samlar till exempel in fler platt-tv-apparater och färre tjock-tvapparater idag, snarare än att svenskarna har blivit sämre på att återvinna. Tvärtom tyder allt på att allt fler elprylar lämnas in till återvinning.

–Att antalet insamlade produkter ökar är väldigt glädjande. Framför allt är det en vinst för miljön då mycket elektronik innehåller metaller som är väldigt resurskrävande att utvinna från malm. I stället för att utvinna ny metall kan vi komma långt genom att återvinna metallerna i prylar som ligger hemma och skräpar i byrålådan. Det krävs till exempel ett ton ny malm för att tillverka en guldring, men bara tio kilo återvunna mobiler, säger Martin Seeger, VD för El-Kretsen

Svenskarna har bland annat blivit bättre på att lämna in audioprodukter såsom dvd:er, radioapparater och tv-boxar samt små och medelstora hushållsprodukter såsom kaffebryggare och hårfönar. Antalet inlämnade produkter i dessa kategorier har ökat procentuellt under flera års tid.

–En nyckel till att göra återvinningen av elprodukter ännu mer effektiv framåt är att tillverkarna börjar tänka på återvinningsprocessen redan i produktionsfasen och väljer material som är enkla att återvinna, säger Martin Seeger.

Topp 3 län i Sverige - Jämtland i topp

LÄN Insamlad mängd elprodukter i kg per person
Jämtlands län 19,33 kilo
Gotlands län 17,78 kilo
Norrbottens län 16,92 kilo
RIKET 14,3 kilo

För mer information om elektronikinsamlingen i Sverige och El-Kretsens verksamhet,

klicka här: Hållbarhetsrapport 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Sundin, marknadsansvarig El-Kretsen, 08-545 216 85 marten.sundin@el-kretsen.se

Martin Seeger, VD El-Kretsen, 08-545 216 88 martin.seeger@el-kretsen.se

Om statistiken

Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna lämnade in till återvinning 2018 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen tillsammans med kommunerna. Den totala insamlingen av elektriska och elektroniska produkter samt batterier omfattar 146 228 ton. Det motsvarar ungefär 14 kilo per person.

Tänk på detta när du läser statistiken:

1. Endast insamling via El-Kretsens system redovisas

Redovisad insamling omfattar endast det som återvunnits via det egna insamlingssystemet. En enskild kommuns eventuella sidoinsamlingar finns således inte med.

2. Kommuner samarbetar och invånarna reser

Vid jämförelse mellan olika kommuners resultat är det viktigt att tänka på att vissa återvinningscentraler används av fler än de egna kommuninvånarna. Det kan även vara så att vissa kommuner inte har en egen återvinningscentral utan samarbetar och lämnar in elektronikavfallet på grannkommunens insamlingsplats. I vissa fält finns ingen data redovisad. Det är inte samma sak som att inget material har samlats in från kommunens invånare, utan kan bero på näringsstrukturen och/eller befintliga samarbeten med andra kommuner.

3. Naturvårdsverket riktlinjer för ljuskällor

I materialet redovisas ljuskällorna enligt Naturvårdsverkets riktlinjer i kategorierna gasurladdningslampor (lysrör), ljuskällor som innehåller kvicksilver och icke gasurladdningslampor

Om El-Kretsen

El-Kretsen AB är ett servicebolag bildat 2001 med uppdrag att lösa producentansvaret för sina anslutna producenter. El-Kretsen tillhandahåller ett rikstäckande insamlingssystem för uttjänt elektronik och batterier. I systemet finns 600 återvinningscentraler, 2 000 insamlingsplatser för småelektronik och ljuskällor och cirka 5 000 batteriholkar. Ca 1,5 miljoner svenskar har tillgång till någon form av fastighetsnära insamling (FNI) nära sin bostad.

Ladda ner pressmeddelandet