Vi har skapat världens bästa nationella insamlingssystem för batterier

Ja, vi kan faktiskt säga att vi är världsbäst med vårt nationella insamlingssystem för alla slags bärbara batterier. Vi hanterar också både små och stora industribatterier – alltid på ett sätt som är både kostnadseffektivt och ger minimal negativ miljöpåverkan. Som kund hos oss får du en leverantör för hela producentansvaret.

Kund hos El-Kretsen

Du får en sammanställd årlig rapport med information om vad du släppt på marknaden och vad som blivit insamlat och behandlat. I det ingår rapporteringen till Naturvårdsverket. Det finns vissa undantag om kravet på att vara ansluten till ett insamlingssystem för dig som bara har små mängder bärbara batterier i omlopp, dock kvarstår rapporteringskravet till Naturvårdsverket. Oavsett vad är du välkommen som kund hos oss på El-Kretsen.

Vi kan bärbara batterier – mycket mer än bara stavar och knappar

Olika batterier kräver olika hantering samtidigt som reglerna för producentansvaret är utformade på olika sätt. Definitionen av ett bärbart batteri är att det är förslutet, litet nog för att bära och inte är ett industribatteri eller bilbatteri.

Det kan vara allt ifrån ett litet stavbatteri, en knappcell eller ett batteri inbyggt i en elprodukt, till ett större batteri som inte ryms under definitionen för bil eller industribatteri. Bärbara batterier samlas i huvudsak in via återvinningscentraler och batteriholkar.

Som producent av större mängder bärbara batterier måste du ingå i ett godkänt insamlingssystem, märka dina produkter och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. Mängderna ska rapporteras årsvis till Naturvårdsverket. Vi på El-Kretsen hjälper dig med hela producentansvaret och bistår gärna med kunskap och rådgivning.

Portabla batterier för industri och fordon

El-Kretsen gör skillnad på portabla och stora industribatterier eftersom de kräver olika hantering. Portabla industribatterier samlas i huvudsak in via återvinningscentral. Batteriet är utformat uteslutande för industriell eller annan yrkesmässig användning eller för att användas i elektriska fordon.

Det kan t.ex. vara batterier från elcyklar och elmopeder, industriella verktyg eller liknande.

Som producent av portabla industribatterier måste du ingå i ett lämpligt insamlingssystem, märka dina produkter och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. Insamlingskravet på industribatterier är på många sätt högre än för bärbara batterier. Mängderna ska rapporteras årsvis till Naturvårdsverket. Vi på El-Kretsen hjälper dig med hela producentansvaret och bistår gärna med kunskap och rådgivning för att säkerställa att ditt företag är förberett på framtida lagförändringar och krav som kan komma att adderas på producentansvaret.

Tillsammans har vi skapat världens bästa nationella insamlingssystem

Vårt system förfinas hela tiden och det gör även verktygen som gör att du får en så enkel och tidseffektiv administration som möjligt. El-Kretsen är ett vinstneutralt företag och en trygg partner för våra kunder. För oss är kostnadseffektivitet ett ledord och eventuella överskott går tillbaka till dig som producent.

Men viktigast av allt är den miljönytta som vårt system ger. Burar och containrar är ID-märkta för att förhindra att material försvinner för exempelvis illegal export. Vi samarbetar tätt med återvinningsindustrin för att vidareutveckla processer och kunna återvinna allt mer av det material som samlas in. Dialogen med myndigheter och forskningsrepresentanter i Sverige och utomlands pågår hela tiden. För dig som producent är vi därför en naturlig kontakt i alla frågor som rör producentansvar och återvinning av batterier.

Vårt kundlöfte

För dig som batteriproducent erbjuder vi tjänster som tar ett helhetsgrepp om hela ditt producentansvar. Det innebär att du får:

  • Sammansatta rapporter över det som du satt marknaden och det som samlats in för behandling.
  • Rapportering till Naturvårdsverket.
  • Möjlighet till rådgivning kring producentansvar och miljömässig hantering av batterier.
  • En vinstneutral partner som betalar tillbaka eventuellt överskott till kunderna.
  • Ett tryggt system som maximerar miljönyttan och minimerar svinnet.
  • Uppdaterad och aktuell information kring producentansvaret.