Anslut dig till världens bästa nationella insamlingssystem för elektronik

Ja, vi kan faktiskt säga att vi är världsbäst. Som kund hos oss får du en leverantör som tar ett samlat grepp om producentansvaret. Vi sammanställer en årlig rapport med information om vad du släppt på marknaden och vad som är insamlat och behandlat. Dessutom ingår rapporteringen till Naturvårdsverket.

Som en del av vårt nationella insamlingssystem kan du känna dig trygg med att du uppfyller producentansvaret samt att insamlingen och behandlingen sker med maximerad miljönytta.

Vi löser ert producentansvar för konsumentelektronik

Reglerna kring producentansvar skiljer sig beroende på om det är konsumentelektronik eller det som kallas professionell elektronik.

Konsumentelektronik är produkter som vanligtvis används i hushåll och som därför kan bli hushållsavfall. Det är produktens funktion som avgör, exempelvis räknas alltid datorer och tv-apparater som konsumentelektronik oavsett var de används.

Som producent av konsumentelektronik måste du ingå i ett godkänt insamlingssystem, märka dina produkter och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. Mängderna ska rapporteras årsvis till Naturvårdsverket. Vi på El-Kretsen hjälper dig med hela producentansvaret och bistår gärna med kunskap och rådgivning för att säkerställa att ditt företag är förberett på framtida lagförändringar och krav som kan komma att adderas på producentansvaret.

Ett enklare val för professionell elektronik

Till professionell elektronik räknas alla övriga produkter. Det gäller till exempel utrustning som används på sjukhus och i industrier och som omfattas av förordningen.

Som producent av professionell elektronik kan du gå med i ett insamlingssystem eller hantera producentansvaret själv. Sköter du allt i egen regi måste du årligen rapportera till Naturvårdsverket vilka produkter du har släppt på marknaden, hur mycket som samlats in och hur det insamlade materialet har behandlats. Väljer du El-Kretsen sköter vi det åt dig. Det gör det hela lite enklare.

Tillsammans har vi skapat världens bästa nationella insamlingssystem

Vårt system förfinas hela tiden och det gör även verktygen som gör att du får en så enkel och tidseffektiv administration som möjligt. El-Kretsen är ett vinstneutralt företag och en trygg partner för våra kunder. För oss är kostnadseffektivitet ett ledord och eventuella överskott går tillbaka till dig som producent.

Men viktigast av allt är den miljönytta som vårt system ger. Burar och containrar är ID-märkta för att förhindra att material försvinner för exempelvis illegal export. Vi samarbetar tätt med återvinningsindustrin för att vidareutveckla processer och kunna återvinna allt mer av det material som samlas in. Dialogen med myndigheter och forskningsrepresentanter i Sverige och utomlands pågår hela tiden. För dig som producent är vi därför en naturlig kontakt i alla frågor som rör producentansvar och återvinning av elektronik.

Vårt kundlöfte

För dig som elektronikproducent erbjuder vi tjänster som tar ett helhetsgrepp om hela ditt producentansvar. Det innebär att du får:

  • Sammansatta rapporter över det som du satt marknaden och det som samlats in för behandling.
  • Rapportering till Naturvårdsverket.
  • Möjlighet till rådgivning kring producentansvar och miljömässig hantering av elektronik.
  • En vinstneutral partner som betalar tillbaka eventuellt överskott till kunderna.
  • Ett tryggt system som maximerar miljönyttan och minimerar svinnet.
  • Uppdaterad och aktuell information kring producentansvaret.