Producentansvar för stora industribatterier

Mycket har hänt med vår batterianvändning i Sverige sedan vi tog över ansvaret för insamling och återvinning av hushållens små batterier 2009. Idag ökar användningen av stora industribatterier även utanför de professionella miljöerna. Ett exempel är elbilsbatterier som ska samlas in och tas omhand den dag de är förbrukade. Därför finns det numera ett behov för ett nationellt insamlingssystem även för de större batterierna.

El-Kretsen erbjuder en hållbar insamlingslösning för den nya generationens industribatterier. Det innebär att vi hjälper dig som producent att tillgodose såväl lagstadgade krav som logistiska och miljömässiga utmaningar. Genom att ansluta dig till El-Kretsen får du ta del av vår insamlingslösning.

Kristina Eriksson

Produktansvarig batterier
E-post: kristina.eriksson@el-kretsen.se

Till skillnad från små batterier och elektronik kommer kostnaden först när industribatteriet ska tas omhand för återvinning. Du som kund har möjlighet att vara med och forma systemet efter era behov. På så sätt har du hela tiden koll på kostnader och har möjlighet att själva styra hur ni vill hantera era batterier. Det ger större frihet och du slipper binda upp kapital för framtida återvinning.

Behöver du ett avtal för stora industribatterier? Anslut dig dig här.

Stora batterier för industrimaskiner och elbilar

På El-Kretsen tar vi ut kostnaden för insamling och behandling av ett stort industribatteri först när det ska återvinnas. Vi klassar batterier som stora industribatterier om de inte är portabla samt är utformade uteslutande för industriell eller annan yrkesmässig användning eller för användning i elektriska fordon.

Stora industribatterier kan vara t.ex. batterier i el- och hybridbilar, industrimaskiner eller liknande. Dessa batterier hanteras lite annorlunda än bärbara batterier och portabla industribatterier då kraven på säkerhet är större.

Insamlingen sker via platser som du själv utser vid avtalstecknandet. Exempelvis kan ett elbilsbatteri hämtas direkt på verkstaden som plockat ut batteriet.

Som producent av stora industribatterier måste du ingå i ett lämpligt insamlingssystem, märka dina produkter och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. Insamlingskravet på industribatterier är på många sätt högre än för bärbara batterier. Mängderna ska rapporteras årsvis till Naturvårdsverket. Vi på El-Kretsen hjälper dig med hela producentansvaret och bistår gärna med kunskap och rådgivning för att säkerställa att ditt företag är förberett på framtida lagförändringar och krav som kan komma att adderas på producentansvaret.

Återvinningen av ett elbilsbatteri

Batteriet kan stå för hela 30% av en eldriven personbils vikt. Det är inte ovanligt att batteriet väger mellan 300–600 kg. I eldrivna truckar, maskiner och lastbilar kan batteriet variera ännu mer i vikt.

Elbilsbatteriet packas i en säker transportlåda och körs av en särskilt utbildad transportör.

Batteriet töms på ström, om möjligt säkerställer vi att elen som finns kvar i batteriet används lokalt. Sedan monteras batteriet ned manuellt.

De olika komponenterna sorteras och behandlas i flera steg för att ta tillvara på så mycket av materialet som möjligt. Det material som inte går att återanvända återvinns eller tas om hand på bästa sätt utifrån miljömässiga krav.