Skyltmaterial

skyltar

Våra skyltar med sorteringsanvisningar kan beställas utan kostnad och sättas upp på återvinningscentraler. Vi har också tagit fram dekaler och informationsblad till butiksinsamling. Alla beställningar sker numera via Workpile.

För att kunna beställa behöver du en inloggning, om du saknar inloggningsuppgifter eller har frågor om din beställning kan du kontakta oss på transport@el-kretsen.se.

Skyltar som informerar om appen ”Verksamhetsavfall”

Sedan november 2020 är det krav på att den som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister. El-Kretsen har lanserat appen ”Verksamhetsavfall” som förenklar hanteringen av registreringen för avfallsproducenter eller insamlare. Läs mer om appen här.

Vi har skapat tre olika informationsskyltar för ÅVC:er som du kan ladda ner och skriva ut, och sätta upp på passande plats.

På väg mot ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallhantering

Avfall Sverige lanserade under 2020 ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. Skyltarna ska förenkla för alla att sortera sitt avfall rätt. Målet i det långa loppet är en ökning i återvinningsgrad och större möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.

Det nya skyltsystemet gäller inte bara för elektronikavfall utan för samtliga avfallstyper. Läs mer här.

Nedan skyltar kan inte beställas från Workpile, men du kan ladda ner symbolerna i högupplöst format.