Skillnad på elektronik för konsumenter och för proffs

Konsumentelektronik är produkter som vanligtvis används i hushåll och som därför kan bli hushållsavfall. Det är produktens funktion som avgör, exempelvis räknas alltid datorer och tv-apparater som konsumentelektronik oavsett var de används. Som producent av konsumentelektronik måste du ingå i ett godkänt insamlingssystem, märka dina produkter och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. Mängderna ska rapporteras årsvis till Naturvårdsverket.

Till professionell elektronik räknas alla övriga produkter. Det gäller till exempel utrustning som används på sjukhus och i industrier och som omfattas av förordningen. Som producent av professionell elektronik kan du gå med i ett insamlingssystem eller hantera producentansvaret själv. Sköter du allt i egen regi måste du årligen rapportera till Naturvårdsverket vilka produkter du har släppt på marknaden, hur mycket som samlats in och hur det insamlade materialet har behandlats.

Oavsett om du producerar elektronik för konsumenter eller proffs är du välkommen att använda våra tjänster. Som kund hos oss får du ett samlat grepp om producentansvaret. Vi sammanställer en årlig rapport med information om allt från vad du släppt på marknaden till vad som är insamlat och behandlat – dessutom sköter vi utan kostnad all rapportering till Naturvårdsverket. För övrig elutrustning har vi minst en plats per kommun dit ni kan hänvisa era kunder att lämna uttjänta produkter kostnadsfritt

Här är de viktigaste punkterna för dig som elektronikproducent:

  • Registrera dig hos Naturvårdsverket
  • Om du har konsumentprodukter: anslut dig till ett insamlingssystem
  • Informationsansvar och märkning av produkter

Vill du läsa mer? Under Producentansvar från A till Ö finns allt du behöver veta.