Weee direktivet är under omarbetning

2013-07-05

WEEE direktivet är under omarbetning och en rapport gällande genomförandet har publicerats tillsammans med nytt förslag till förordning. Förslaget på den nya förordningen ”Förordning om producentansvar och annat ansvar för elprodukter och elavfall” samt bakgrundsmaterial som Naturvårdsverket har publicerat finns nu att ladda ned på http://www.regeringen.se/sb/d/13415/a/32639

Remissvar ska vara Miljödepartementet tillhanda 1 oktober 2013