Årsrapport 2014

2015-06-02

El-Kretsens årsrapport för 2014

Återvinning av elskrot fortsätter att engagera, och insamlade kilon ligger stabilt med tidigare år. Däremot fortsätter trenden att vi samlar in alltfler, men lättare produkter. Produkterna är mindre och smartare, men mer komplexa i sitt innehåll, och de vanligaste ädelmetallerna byts ut till nya, mer sällsynta material. Det är en stor utmaning för oss inom återvinningsindustrin att hålla jämna steg med produktutvecklingen, som påverkar metoderna för såväl utvinning som återvinning.

Läs mer om vår verksamhet och insamlingsstatistik för 2014 i årsrapporten.