Återvinning i världsklass

Genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, ett 20-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar har vi kontroll över hela återvinningskedjan – vårt nationellt godkända insamlingssystem garanterar att elavfallet hanteras på ett miljömässigt och effektivt sätt.

Ett system som klarar allt

Tusentals insamlingsplatser i hela landet

I Sverige står kommunerna för det finmaskiga insamlingssystemet som bland annat innefattar fastighetsnära och mobila miljöstationer för elavfall. El-Kretsen hämtar avfall från kommunerna, butiker, upphämtningsplatser för industribatterier och från de närmare 5 000 batteriholkar vi ansvarar för. Från holkar och återvinningscentraler kör sedan våra specialiserade transportörer det som samlats in till någon av våra återvinningsanläggningar.

Privatperson eller verksamhet – vi samlar in allt

Vårt system kan hantera alla typ av elavfall. Insamlingsprocessen ser ut på olika sätt beroende på om avfallet är konsumentprodukter eller inte. Konsumentprodukter lämnas in via kommunens insamlingssystem, El-Kretsens batteriholkar eller via butiker. Vill du som privatperson veta mer om var du kan lämna in dina gamla elprodukter kan du gå in på sajten sopor.nu.

Om du driver en verksamhet finns det alltid minst en insamlingsplats per kommun där du kan lämna in ditt elavfall. Vissa verksamheter som hanterar större volymer kan själv bli en hämtplats, då kommer någon av våra transportörer direkt till er och hämtar elavfall och batterier. Via länkarna i högerspalten kan du läsa mer om våra olika insamlingsprocesser.

Vid insamling av stora industribatterier som t.ex. elbilsbatterier är det mycket att ta hänsyn till. Dessa batterier väger ofta flera hundra kilo och kan vara mycket brandfarliga om de hanteras ovarsamt. De behöver därför demonteras ur maskinen eller fordonet av en erfaren verkstad. Som kund bokar du hämtning genom vår webbportal: Batteriportalen. I samband med bokningen bistår vi med rådgivning direkt i portalen och ser till att batteriet transporteras i godkända kärl.

Batteriholkar (5 000 st)

Återvinningscentraler (600 st)

Återvinningsanläggningar (30 st)

Fastighetsnära insamling (1,5 milj st)

Godkända upphämtningsplatser för industribatterier (100 st)

Våra experter återvinner

När elavfallet är insamlat fortsätter det till våra återvinnare, som alla är experter på just sitt område. Det är här den egentliga återvinningen sker – när materialet går från att vara avfall till råvaror genom att skruvas isär, sorteras och finfördelas. Återvinnarna plockar bort batterier och andra miljöfarliga komponenter manuellt innan de slutligen sorterar allt efter materialslag.

Är du nyfiken på att veta mer om återvinningsprocessen? I vår broschyr Från avfall till resurs kan du följa ditt elektronikavfall steg för steg.

Krav och certifieringar

Förutom att följa de lagar som finns kring hantering av elavfall är det viktigt med samarbeten över landsgränserna för att säkerställa att processen går rätt till. Vi arbetar efter certifieringsstandarder på europeisk nivå vilket innebär att vi vill få fler länder och verksamheter att tala samma språk och följa samma regelverk gällande sitt elavfall. Det underlättar inte bara administrationen utan får även fler företag att ställa krav på de som behandlar och återvinner materialet – allt för en säkrare hantering och en bättre miljö.

Vill du veta mer om certifieringar och säkerhetsverktyg? Klicka här.

En säker hantering

El-Kretsens system sätter stopp för illegal export och ser till att resurserna utnyttjas till sin fulla potential.

Vi arbetar för kretsloppet. Genom att återvinna elavfall förhindrar vi att farliga kemikalier och plaster kommer ut i naturen och bidrar istället med nya råvaror – ett system som både sparar energi och miljöresurser. Sverige är världsledande när det kommer till återvinning, men hanteringen av elavfall skiljer sig enormt världen över. Ett av våra fokusområden är därför att säkra våra flöden och stoppa den illegala exporten.
Läs mer ››