Aktuellt

16 mars 2023:

Återbetalning 2022

Under de närmsta dagarna kommer många av våra kunder få en kreditfaktura, som avser återbetalning av produktöverskott under 2022. Den här kreditfakturan är inte någon rättelse eller korrigering av tidigare fakturor till er, utan avser återbetalning till de producenter som deklarerat i produktgrupper som fått ett positivt resultat.

Dela gärna den här informationen till din ekonomiavdelning:

Fakturan med återbetalning kommer inte ha något PO-nummer, det kommer stå: ”Återbetalning er andel av produktöverskott för 2022”. 

I första hand kan kreditfakturan användas för att betala kommande fakturor. Får ni sällan någon faktura som uppgår till beloppet för krediten, kan ni kontakta vår ekonomiavdelning för att få en återbetalning till ert konto. Ange till vilket bankgiro- eller kontonummer vi ska betala in på.

Och för andra frågor gällande återbetalningen, kontakta El-Kretsens ekonomiavdelning:

ekonomi@el-kretsen.se
08-545 212 90 (vxl)

Vad menas med återbetalning av produktöverskott?

Återbetalningen fördelas på de produktgrupper som har ett positivt resultat, alltså där materialintäkterna översteg kostnaderna för insamling, transport och behandling. Som vinstneutralt bolag sker ingen utdelning till ägarna. Överskottet fördelas i stället till våra kunder. 
Med de stora volymer elavfall som El-Kretsen hanterar har vi också en stark position vid förhandlingar med våra samarbetspartners. Samtidigt som materialåtervinningsprocessen succesivt blivit effektivare har också världsmarknadspriserna på våra material stigit.

15 feb 2023:

El-Kretsen besökte Roslagstulls Återbruk

Mitt inne i Vanadisberget, precis nedanför Johannes Skola, ligger Roslagstulls Återbruk: Återvinningscentralen med det lilla extra! Med neonskyltar, växtväggar och ett stort fokus på återbruk, har Roslagstulls Återbruk verkligen gjort det absolut mesta med att få ett bergrum att kännas som en trevlig och uppmuntrande plats för Stockholmarna att återbruka och återvinna.

El-Kretsens kommunikatörer Therese Holmlund och Malin Fältén, samt koordinator Kim Gashi besökte på tisdagen anläggningen för att uppleva vad som har kallats ”Sveriges häftigaste återvinningscentral”.

Kunskapsrummet ligger en mer ingående artikel om besöket på anläggningen.

8 feb 2023:

El-Kretsen arrangerade workshop för de som arbetar inom återvinningskedjan

Äntligen workshop ”på riktigt”!

Tillsammans är bättre


El-Kretsens workshop, relaterad till insamlingsprocessen av elavfall, genomfördes igår. För ett år sedan blev vi hindrade av pandemin och mötet blev därför online, men nu gick det fint att träffas på kontoret. Stämningen var på topp, många ämnen diskuterades och några fann vi lösningen på direkt i rummet.

El-Kretsens generella insamlingssystem fungerar så att ÅVC samlar in, transportören hämtar upp och kör det till en förbehandlare som sanerar och behandlar produkterna för att skicka vidare till smältverk och liknande. Tre parter som var och en ansvarar för sin delprocess och gör allt för att i slutänden återvinna så stor del av materialet som möjligt.

Några av förväntningarna på dagen var att få prata om och veta mer om:

  • Brandrisk och förebyggande arbete
  • Hur jobbar vi tillsammans? Förståelse för varandra
  • Förbättringsarbete och kommunikation

Listan var ganska lång men vi lyckades beta av det mesta.

Deltagarna fick själva ta upp problem-/riskområden som vi sedan fördelade till fem arbetsgrupper. Grupperna hade representanter från alla delprocesser och det blev många bra diskussioner, även lösningsförslag. Flera bra tips delades både vid mingel och i grupparbeten.

Vi på El-Kretsen kommer nu att sätta ihop resultatet av workshopen till en handlingsplan för 2023 och kommunikationen kring det sker främst i våra nyhetsbrev, vanligtvis en gång per månad. Nyhetsbreven går alltid att läsa i appen Insamlare, under rubriken ”Nyheter”.

Vill du veta mer om brandsläckarna med släckmedlet AVD och erbjudandet hos GPMB Nordic, läs här.

Vi på El-Kretsen är glada och tacksamma för det fina engagemang och den diskussionsglädje vi såg igår. Ännu ett bevis på den kraft som uppstår i möten mellan människor.

Tillsammans är bättre

Stort tack och på återseende!

1 feb 2023:

Fredrik Benson tar över som tillförordnad VD för El-Kretsen

Martin Seeger, VD på El-Kretsen sedan 2012, har av privata skäl begärt att få bli entledigad från uppdraget som VD. Styrelsen beslutade den 16 januari 2023 att Fredrik Benson, tidigare vice VD, från 1 februari 2023 blir tillförordnad VD tills vidare. Fredrik Benson har arbetat för El-Kretsen under många år och är väl förtrogen med verksamheten såväl operationellt som strategiskt. Fredrik har bland annat varit en drivande kraft i den strategi som företaget nu implementerar. Han tar nu över stafettpinnen som ytterst ansvarig, dels för att driva El-Kretsens innovativa hållbarhetsarbete framåt, dels för att fortsatt leda en organisation som varje dag arbetar för att hålla högsta nivå på kvalité, kostnadseffektivitet och inte minst i slutändan miljönytta.

Martin Seeger kommer att kvarstå i organisationen och bistå i arbetet ovan men i en helt ny roll.

Frågor?

Frågor kring detta kan ställas till styrelsens ordförande Bo Thunberg: bo.thunberg@inspiratio.se.

Kontaktuppgifter Fredrik:

E-postadress: fredrik.benson@el-kretsen.se

Telefonnummer: 08-545 216 83

1 dec 2022:

El-Kretsens julgåva

Årets julgåva från El-Kretsen går till Sverige för UNHCR. UNHCR är FN:s flyktingorgan som hjälper i världens svåra konflikter – i städer, läger och avlägsna byar.

14 okt 2022:

International E-Waste Day

IEWD är dagen då vi gemensamt med övriga Europa uppmärksammar vikten av att återvinna elektronik och batterier! Du kan t ex surfa in på The Recyclable Advert och skapa din egen återvinningsbara reklamfilm, där ditt företag kan stå som avsändare. Kul, eller hur?

19 april 2022:

El-Kretsens Hållbarhetsredovisning publicerad

Nu är El-Kretsens Hållbarhetsredovisning för 2021 ute på Kunskapsrummet.

27 jan 2022:

Kan man materialåtervinna CRT-glas bättre?

Hur ska vi på bästa sätt återvinna det CRT-glas som finns kvar i omlopp, och vad gör det för nytta? Läs om det i Kunskapsrummet.

Pressbilder

Här har vi samlat ett antal pressbilder och logotyper. Frågor om användning hänvisas till El-Kretsens presskontakt, Mårten Sundin.

Pressbilder

Pressbilder på Fredrik Benson, tillförordnad VD, och Mårten Sundin, Marknads- och kommunikationschef. Pressbilderna är fria att använda vid omnämnande av El-Kretsen. Fotograf: Adam af Ekenstam

El-Kretsens logotyp

Användning av El-Kretsens logotyp skall ske i samråd med El-Kretsen. Var god kontakta oss innan användning.