Aktuellt

9 november 2023

Fredrik Benson, ny vd på El-Kretsen

Fredrik Benson har utsetts till ordinarie vd i El-Kretsen, han har under 2023 haft rollen som tf vd. Fredrik har en mångårig och mycket gedigen kunskap om bolaget, har bland annat varit verksam som ansvarig för verksamhetsutveckling och även fungerat som vice vd. Styrelsen konstaterar att Fredrik på ett utmärkt sätt kombinerar bolagets behov av att fortsatt säkerställa El-Kretsens mycket väl fungerande återvinnings- och återbrukssystem samtidigt som han kommer att bidra till att lösa de utmaningar och utvecklingsinsatser bolaget har framför sig.

”El-Kretsen är mitt i ett utvecklingsskede där Fredrik Benson haft en tung roll för utarbetandet och implementeringen av den strategi bolaget verkar utifrån. Vi från styrelse och ägare är mycket nöjda i valet av vd, det garanterar såväl kontinuitet som utveckling. Fredrik har den erfarenhet, de gedigna kunskaper och det starka engagemang som krävs för att driva utvecklingen framåt. Detta, inte minst, när samhällets behov av återvunna, högkvalitativa material fortsatt kommer att öka starkt” konstaterar Bo Thunberg, styrelsens ordförande.

Kontaktuppgifter Fredrik:

E-postadress: fredrik.benson@el-kretsen.se

Telefonnummer: 08-545 216 83

 • Årets workshop i förbättringsarbete för insamlingskedjan

  Den 8 februari arrangerade vi vår workshop där deltagare från kommun och ÅVC, transportörer, och…

  Läs mer
 • Vinnarna är utsedda i årets WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

  Sedan år 2000 har non-profitorganisationen WIN WIN Gothenburg Sustainability Award delat ut sitt pris med…

  Läs mer
 • Sprid ordet den 14 oktober!

  International E-Waste Day (IEWD) är en temadag som initierats av WEEE Forum – paraplyorganisationen för europeiska PRO:s…

  Läs mer
 • Seminarium för producenter

  Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om kommande förändringar i förordningarna. Hur påverkar det dig som…

  Läs mer
Nyare artiklarÄldre artiklar