Aktuellt

30 juni 2023

Statlig utredning om framtidens återvinning av solpaneler

Framtida solcellsavfall

I juni presenterade Riksrevisionen en utredning om solcellspaneler och vindturbinblad, där det framgår att det kommer uppstå stora mängder uttjänta solcellspaneler framöver. Den övergripande slutsatsen är att staten inte har sett till att avfallet kan hanteras effektivt så att återanvändning och materialåtervinning av dessa främjas i första hand, i enlighet med avfallshierarkins prioriteringar. Vi ser utredningen som ett startskott för att tydliggöra hur man ska hantera solcellspaneler inom producentansvaret för elutrustning.

Läs mer i Kunskapsrummet.

 • Remondis + El-Kretsen

  El-Kretsen samarbetar med Remondis för återvinning av lampor. Under 2023 invigs en helt ny och…

  Läs mer
 • El-Kretsens Hållbarhetsrapport för 2022

  Som nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier hanterar El-Kretsen stora flöden. Hur processerna för…

  Läs mer
 • Kommunstatistiken för 2022 är nu publicerad

  Vi samlar i snitt in nästan 15 kg elektronik per person i Sverige. Nu ligger…

  Läs mer
 • Återbetalning 2022

  Under de närmsta dagarna kommer många av våra kunder få en kreditfaktura, som avser återbetalning…

  Läs mer
Nyare artiklarÄldre artiklar