Analys

För att hela tiden utveckla och optimera vårt arbete krävs både utvärdering och forskning på området. El-Kretsens egen analysanläggning i Arboga får in ungefär 1,5 % av all diverse elektronik som samlas in, vilket motsvarar ca 1500 ton årligen, som sedan används som underlag för forskning och analys.

Bur som ska till Arboga

Truck med burar

Registreringsprogram för analys

Burlyft och truck

Vacuumsug

Sorteringsbandet

Slumpvis utvalda burar skickas till El-Kretsens analys, och urvalet är tillräckligt stort för att statistiskt säkerställa till exempel hur många fjärrkontroller, datorer eller tv-apparater som samlas in årligen. Vissa produkter läggs åt sidan för en djupare analys. Ålder, miljömärkning, varumärke, material är exempel på data vi tar fram. Syftet med anläggningen är dels att i egen regi analysera sammansättning av de produkter som samlas in. Utöver det hjälper oss anläggningen att kartlägga trender och förändringar över tid, materialsammansättning, andel farligt avfall mm. Målet är att på sikt återvinna hundra procent av allt elektronikavfall och El-Kretsens analysarbete är en del för att driva utvecklingen framåt och ett verktyg för att faktiskt kunna säga mer i detalj vad olika produkter innehåller. Resultaten och statistiken som tas fram här är källan till en stor del av den miljödata som vi sprider kring återvinning av elektronik i Sverige idag. Genom ett proaktivt analysarbete tar vi vårt miljöansvar och är dessutom bättre rustade för till exempel förändringar i lagstiftningen eller förhandlingar med myndigheter och leverantörer.