KUNSKAPSRUMMET

Anslutna företag

De företag som omfattas av producentansvar i Sverige beskrivs enklast som de företag som sätter en vara som omfattas av direktivet på den svenska marknaden. Lite utförligare handlar det dels om svenska tillverkare som säljer på den svenska marknaden, dels om importörer i första led och dels utländska företag som säljer direkt till slutanvändare. På produktsidan handlar det i dag om cirka 1 900 företag, på batterisidan är det runt 1 200 stycken. Titta på vår sammanställning av de företag som är anslutna till El-Kretsens insamlingssystem och se efter om anslutningen gäller för förordningen för produkter, batterier eller båda två.

KUNSKAPSRUMMET