Kunskapsrummet

Vill du veta mer? På vårt Kunskapsrum finns statistik och artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling.

KUNSKAPSRUMMET

Återbruk och återvinning

Vad händer sen?

El-Kretsen har sedan 2001 arbetat för att materialåtervinna så mycket som möjligt av det elavfall och batterier som samlas in. I samarbete med våra leverantörer inom förbehandling (sortering, isärtagning, fragmentering) och återvinning har teknikerna och möjligheterna succesivt utvecklats.

Vi samlar in det allra mesta av det konsumentelavfall och småbatterier som uppstår i Sverige, och har därmed också chansen att faktiskt påverka utvecklingen och se till att vi återför så mycket och rent material som möjligt som råvara.

Vår återvinning sker i flera steg av allt finare och noggrannare sortering. Hos förbehandlarna saneras det insamlade materialet från farligt avfall. Skadade och farliga produkter ska inte kunna återanvändas, eftersom det riskerar att skada användaren. Återvinnarna plockar bort batterier och andra miljöfarliga komponenter manuellt innan de slutligen sorterar allt efter materialslag. Materialet går från att vara avfall till råvaror genom att skruvas isär, sorteras och finfördelas. Återvinning av metaller spar upp till 95 procent i energi jämfört med att använda nyutvunnen råvara – och det fina med metaller är att de kan återvinnas hur många gånger som helst.

Filmen om återvinningens första steg

För att förstå hur återvinningsprocessen går till har vi tagit fram den här filmen, som på ett enkelt men roligt sätt förklarar det första steget i återvinningen av elprodukter; sorteringen

Film om sorteringsprocessen för elavfall

Vill du se statistik över insamlade mängder och material som återvunnits, besök då vår sida Kunskapsrummet.com

Vill du veta mer om återvinningsprocessen?

Under Insamlingssystem kan du läsa mer ingående om insamling och återvinning.

Återbruk

Om en produkt fortfarande har liv i sig är det som regel bättre att återanvända den än att lämna den för materialåtervinning. Även om vi i vår kommunikation är tydliga med att vi bara vill ha trasiga eller riktigt gamla och uttjänta produkter i vår insamling så dyker det förstås upp produkter som skulle kunna användas ett tag till. Om dessa produkter skulle kunna återbrukas beror på skick, men också på efterfrågan. Precis som inom materialåtervinning gäller att hitta smarta lösningar för återbruk, som ger faktisk nytta i slutändan.

För att bättre förstå flödena av återbruk kan de delas in i tre delar:
1. Produkter från El-Kretsens insamling
2. Som projekt mellan producent och återvinnare
3. Genom begagnatmarknaden
KUNSKAPSRUMMET