Kunskapsrummet

Vill du veta mer? På vårt Kunskapsrum finns statistik och artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling.

Återbruk genom begagnatmarknaden

Begagnatmarknaden har funnits lika länge som det funnits elprodukter, eller vilka produkter som helst för den delen. För konsumentelutrustning används familjen, släkten, grannarna, bakluckeloppisen, Facebook och andra sociala medier, butiker och nyckelspelaren Blocket. Även återförsäljare och försäkringsbolag samlar in begagnade produkter som hanteras inom eller utanför Sverige.

För professionell elutrustning går återförsäljningen via de företag som samlar in och rekonditionerar och sedan erbjuder produkterna inom eller utanför Sverige.

Återbruk genom begagnatmarknaden innehåller de allra största volymerna. Däremot finns ingen samlad statistik av hur stora dessa flöden är, eller vart produkterna tar vägen. Om vi är bra på återbruk är därför svårt att svara på helt enkelt eftersom vi inte har någon totalsiffra att utgå ifrån.

El-Kretsen har en egen analysanläggning där vi bland annat kan mäta ålder på de produkter som lämnas in som avfall. Ålder och skick kan ge en bild av hur väl en produkt har använts. Det vi saknar är statistik om hur många av dessa produkter som återanvänts och verkligen använts till slutet av sin livslängd innan de lämnas till återvinning. Vi saknar också statistik på alla de produkter som lämnar landet. Kombinationen av vår insamling och våra analyser tillsammans med mer underlag från begagnatmarknaden är en väg framåt för att bättre förstå begagnatflödena.   

Mer om återbruk: