KUNSKAPSRUMMET

Avgifter

El-Kretsen är ett vinstneutralt bolag som ägs av olika branschorganisationer. Det sker ingen utdelning till ägarna utan eventuellt överskott betalas tillbaka till anslutna producenter.

Intäkter kommer dels från miljöavgifter dels från försäljning av insamlat och återvunnet material. Till Naturvårdsverket rapporteras statistik uppdelat på sex kategorier plus batterier.

El-Kretsen har en prislista med väsentligt fler produktkoder. Anledningen är att avgifterna ska vara mer rättvisa i förhållande till de kostnader som olika produktgrupper har. Exempelvis har storleken på skärmar stor betydelse för kostnaden av såväl transport som återvinning, vilket också reflekteras i prislistan.

Avgifterna betalas i samband med att produkten sätts på marknaden. Pengarna används till insamling och behandling av det elavfall som lämnas in idag, produkter som ofta är 10 – 15 år gamla. Det i sig kan ha betydelse vid teknikskiften. För professionell elutrustning tas inte höjd i prislistan för alla kostnader som kan uppstå vid hämtning. Detta eftersom professionellt elavfall kan se väldigt olik ut jämfört med konsumentelavfall både i form och volym. Därför finns ett förtydligande i prislistan om att kostnader utöver miljöavgiften kan offereras vid eventuell hämtning.

Tack vare en effektiv återvinning kan material förädlas och säljas vidare, det är en stor del av El-Kretsens inkomst.

Årsavgifter för avtal

Utöver miljöavgift enligt prislista har El-Kretsen fasta årsavgifter:

AvtalAvgift
Anslutningsavtal för elutrustning500 SEK
Anslutningsavtal för bärbara batterier och portabla industribatterier250 SEK
Avtal för utländska företag som vill anlita El-Kretsen som producentrepresentant, s.k. Authorized Representative.5000 SEK (i avgiften ingår Naturvårdsverkets tillsynsavgift 1000 SEK)
Rapporteringsavtal (El-Kretsen hanterar den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket)0 SEK

Kreditprövning

Alla ansökningar går genom en kreditkontroll. I det fall ett företag nekas anslutning finns möjligheten att ansluta sig om en tredje part, t ex ett konsultföretag, tar över betalningsansvaret. En annan möjlighet är att om företaget ingår i en koncern och koncernen har bra kreditvärde, så kan koncernen ta över producentansvaret. Om kreditkontrollen visar att det finns kreditvärde till en viss gräns kan El-Kretsen komma att be om komplettering av uppgifter om uppskattade volymer och typ av elprodukter och/eller batterier som planeras säljas på svenska marknaden. Samma frågeställning som ovan tillsammans med årsbokslut eller liknande uppgifter kan ställas i det fall det inte finns underlag för kreditupplysning.

KUNSKAPSRUMMET