Kontakta vår kundtjänst

Har du frågor om producentansvar, deklarationer etc. så kan du kontakta oss här.

KUNSKAPSRUMMET

Bärbara batterier

Olika batterier kräver olika hantering samtidigt som reglerna för producentansvaret är utformade på olika sätt. Definitionen av ett bärbart batteri är att det är förslutet, litet nog att bära och inte är ett industribatteri eller bilbatteri. 

Som producent av större mängder bärbara batterier måste du ingå i ett godkänt insamlingssystem, märka dina produkter och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. Du har också ansvaret att årsvis rapportera sålda och behandlade mängder till Naturvårdsverket. 
Vi på El-Kretsen hjälper dig med hela producentansvaret och bistår gärna med kunskap och rådgivning. 

Undantagsregler finns för producenter av små mängder bärbara batterier. Läs förklaring om undantaget längst ned på sidan.

Oavsett vilken mängd batterier du sätter på marknaden, är du välkommen att ansluta dig till El-Kretsen för att använda vår tjänst. Vi tar emot alla typer av batterier, men vi gör skillnad på portabla och stora industribatterier eftersom de kräver olika hantering.  

Portabla, bärbara industribatterier samlas i huvudsak in via återvinningscentral. Batteriet är utformat uteslutande för industriell eller annan yrkesmässig användning eller för att användas i elektriska fordon. Det kan t.ex. vara batterier från elcyklar och elmopeder, industriella verktyg eller liknande. För dessa typer av batterier, bilbatterier (ej elbilsbatterier), och vanliga små batterier, ska du teckna avtalet ”Anslutningsavtal Batterier”.  

Huvuddragen för dig som sätter batterier på marknaden är att:

 • Ingå i ett godkänt insamlingssystem (El-Kretsen)
 • Rapportera årsstatistik till Naturvårdsverket (hanteras av El-Kretsen)
 • Informera konsument om innehåll, insamling och återvinning (ta hjälp av El-Kretsens information)
 • Märka batterierna med överkryssad soptunna
   

El-Kretsen erbjuder att kostnadsfritt rapportera in producentens sålda, insamlade och behandlade mängder till Naturvårdsverket.

Lagstiftningen i sin helhet hittar du här.

Det ska vara lätt att ta ansvar för miljön!

Deklarationsportalen – all information på ett och samma ställe

Ansluter du dig till El-Kretsen blir du en del av det nationella insamlingssystemet. Du deklarerar dina sålda mängder medan vi sköter insamlingen av dina uttjänta batterier. Som kund hos oss får du din egen Deklarationsportal där vi samlar allt från information om hur en produkt ska klassificeras till certifikat, avtal och statistik. Det är också här du sköter din månads- eller kvartalsvisa deklaration. 

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund. När din ansökan blivit godkänd, får du en inloggning till Deklarationsportalen där du loggar in och tecknar avtalen du önskar. Efter det får du tillgång till dina certifikat, dessa behöver du för att kunna registrera dig hos Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet som gör tillsyn och tar ut en årlig avgift av alla producenter. Gå till Naturvårdsverkets sajt för vägledning kring producentansvar och för att registrera ditt företag. 

Anslut dig här

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund.

Stora, icke bärbara industribatterier

Stora, icke bärbara industribatterier, exempelvis för drift av elbilar, hanteras inte av El-Kretsen.

Avgifter

El-Kretsens prislista för producenter består av årsavgifter för avtalen, samt miljöavgifter för produkter och batterier som är uppdelade i olika produktkoder. Anledningen är att avgifterna ska vara mer rättvisa i förhållande till de kostnader som olika typer av batterier har. Beroende på vilket kemiskt innehåll kräver batterier olika hantering, vart de ska transporteras och hur återvinningsprocessen ser ut, vilket också reflekteras i prislistan.

Läs mer om våra avgifter.

Undantagsregler

Producenter som bara har små mängder bärbara batterier i omlopp omfattas av ett undantag om att ta hand om batterier som blir avfall och vara ansluten till ett insamlingssystem. Observera att undantaget inte gäller rapporteringen av årlig försäljning till Naturvårdsverket.

Du omfattas av undantaget om du släpper ut:

 • mindre än 1 kg kvicksilverbatterier/år
 • mindre än 2 kg kadmiumbatterier/år
 • mindre än 250 kg blybatterier som var och ett väger mer än 3 kg/år
 • mindre än 100 kg blybatterier som var och ett väger mindre än 3 kg/år
 • mindre än 50 kg övriga batterier/år
KUNSKAPSRUMMET