KUNSKAPSRUMMET

Batteriportalen

El-Kretsen hanterar inte längre stora industribatterier, därför har Batteriportalen stängts. Behöver du beställa hämtning av t ex elbilsbatterier, hör av dig till din agent som får hänvisa till en avfallsentreprenör.

KUNSKAPSRUMMET