Batteriprodukter – ny fraktion

El-Kretsen och Stena Recycling har samarbetat i ett projekt för att skapa ökad säkerhet för de som hanterar batteriprodukter genom hela återvinningskedjan. Projektet har inneburit implementeringen av en ny fraktion på utvalda ÅVC:er: Batteriprodukter.

Från det att uttjänta batteriprodukter lämnas av på ÅVC inleds återvinningskedjan, som faktiskt inte främst består av maskinellt, utan manuellt arbete. ÅVC-personal tar emot och kontrollerar att produkterna hamnar i rätt kärl, varpå transportören ser till att produkterna fraktas på ett bra och säkert sätt. När produkterna till slut hamnar på förbehandlingsanläggningarna sorterar och skruvar personalen manuellt isär produkterna.

Produkter som är uppladdningsbara har ofta inbyggda litium-jonbatterier. Det är en väldigt vanlig batterisort som man bland annat hittar i mobiltelefoner, skruvdragare och laptops. Batteriet är kraftfullt och miljösmart, men innebär också en ökad brandrisk.

Om ett litium-jonbatteri skadas kan det kortslutas, vilket kan leda till att en brand uppstår. Sker det dessutom t ex i en container med fler litium-jonbatterier nära varandra kan branden bli stor och kraftfull. För att se över arbetsmiljön för alla i återvinningskedjan startades ett projekt, som mynnade ut i att testa en helt ny fraktion för elprodukter med inbyggda batterier. Vi har under tre års tid testat lösningen på totalt 12 olika återvinningscentraler med bra resultat. Nu trappar vi upp projektet i det vi kallar: Utsortering av batteriprodukter 2.0.

Batteriprodukter är ett komplement inom Diverse elektronik som separerar produkter med inbyggda batterier från övriga elprodukter. Genom att lägga batteriprodukter i ett eget kärl, reduceras riskerna för brand till färre kärl, och de kan hanteras på ett särskilt sätt med bättre kontroll. Batteriprodukter samlas in i vanliga elburar från El-Kretsen, men med ett kompletterande lock med hål som bestämmer hur stora produkter som kan läggas i. Ingen extra administration behövs, utan buren lagerrapporteras som vanlig Diverse elektronik.

Vill du veta mer?