KUNSKAPSRUMMET

Batteriprodukter – ett nytt sätt att sortera på

Produkter som är uppladdningsbara har ofta inbyggda litium-jonbatterier. Det är en väldigt vanlig batterisort som man bland annat hittar i mobiltelefoner, skruvdragare och laptops. Batteriet är kraftfullt och miljösmart, men innebär också en ökad brandrisk.

Från det att uttjänta batteriprodukter lämnas av på ÅVC inleds återvinningskedjan, som faktiskt inte främst består av maskinellt, utan manuellt arbete. ÅVC-personal tar emot och kontrollerar att produkterna hamnar i rätt kärl, varpå transportören ser till att produkterna fraktas på ett bra och säkert sätt. När produkterna till slut hamnar på förbehandlingsanläggningarna (dvs. återvinningsplatsen) sorterar och skruvar personalen manuellt isär produkterna. Det krävs manuellt arbete för att separera ut det farliga avfallet och batterierna. Därefter sorteras komponenter med sällsynta metaller ut för särskild återvinning så man får ut så mycket material som möjligt.

Om ett litium-jonbatteri skadas kan det kortslutas, vilket kan leda till att en brand uppstår. Sker det dessutom t ex i en container med fler litium-jonbatterier nära varandra kan branden bli stor och kraftfull. För att se över arbetsmiljön för alla i återvinningskedjan startades ett projekt, som mynnade ut i att testa en helt ny sorteringsindelning (s.k. fraktion) för elprodukter med inbyggda batterier. Vi kallar den Batteriprodukter, och nu är konceptet här!

Batteriprodukter är ett komplement inom Diverse elektronik-fraktionen som separerar produkter med inbyggda batterier från övriga elprodukter. Genom att lägga batteriprodukter i ett eget kärl, reduceras riskerna för brand till färre kärl, som kan hanteras på ett särskilt sätt med bättre kontroll av både transportör och förbehandlare.

Batteriprodukter samlas in i vanliga elburar från El-Kretsen, men med ett kompletterande lock med hål som bestämmer hur stora produkter som kan läggas i.

Vi har under tre års tid testat lösningen på totalt 12 olika återvinningscentraler med bra resultat. Nu trappar vi upp projektet i det vi kallar: Utsortering av batteriprodukter 2.0.

Kolla på filmen om batteriprodukter här:

KUNSKAPSRUMMET