Kontakta vår transportavdelning

Har du frågor om transport, insamling etc. så kan du kontakta oss här.

KUNSKAPSRUMMET

Butiksinsamling

Sedan den första oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butiken. Det insamlade materialet lämnas till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

Vilka butiker omfattas och på vilket sätt?

Butiker med försäljningsyta större än 400 m2 avsedd för elutrustning ska:

• Kostnadsfritt ta emot all typ och obegränsad mängd av konsumentelutrustning som är mindre än 25 cm

• Kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så kallad en mot en princip, oavsett storlek på produkten

• Vid försäljning eller i butik informera sina kunder om möjlighet att lämna uttjänt elutrustning i butik

• Lämna insamlad elutrustning till godkänt insamlingssystem

Butiker med försäljningsyta mindre än 400 m2 avsedd för konsumentelutrustning ska:

• Kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så kallad en mot en princip, oavsett storlek på produkten

• Vid försäljning eller i butik informera sina kunder om möjlighet att lämna uttjänt elutrustning i butik enligt principen ovan

• Lämna insamlad elutrustning till godkänt insamlingssystem

KUNSKAPSRUMMET