Sökresultat (Insamling)

Batteriportalen

Här får du information om, samt beställer hämtning av industribatterier som t ex elbilsbatterier och andra stora batterier.

Batteriportalen

Redan registrerad Logga in Ny...

Kategori: Insamling

Beställning av batterigaller

Små batterier ramlar igenom och stora stannar kvar, för att underlätta arbetet på ÅVC. Stora batterier Stora batterier ska separeras från övriga batterier innan de hämtas av El-Kretsen eftersom dessa är en ADR-pliktig...

Kategori: Insamling

Frågor och svar

Vi listar vanligt förekommande frågor om insamling.

Kategori: Insamling

Godkända insamlingsleverantörer

Anlitar du någon av nedan listade leverantörer garanterar vi att det insamlade materialet hanteras inom El-Kretsen. Mirec Recycling Solutions AB Stena Recycling AB Kuusakoski Sverige Ragn-Sells PreZero Veolia...

Kategori: Insamling

Hantering av el- och batteriavfall på ÅVC

I år fyller El-Kretsen 20 år. Tiden går snabbt och när vi tittar i backspegeln är det mycket som har hänt sen vi startade vår verksamhet 2001. Du känner kanske till att vår resa började med att det infördes producentansvar för...

Kategori: Insamling

Hyra av lastbärare - för verksamheter

Vad gör vi? El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet är ett finmaskigt nät som spänner över hela Sverige och vi har byggt upp vår...

Kategori: Insamling

Hämtplatsportalen

Här loggar du in som ska göra lagerrapporter för fraktionerna på din återvinningscentral. Det är även här du kan kika på din statistik. Två gånger om året hittar du också ersättningsunderlaget här. Data som skickas från formulär på...

Kategori: Insamling

Nationellt godkänt insamlingssystem

Genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, ett 20-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar har vi kontroll över hela återvinningskedjan – vårt nationellt godkända insamlingssystem garanterar att elavfallet hanteras på ett...

Kategori: Insamling

Nationellt godkänt insamlingssystem

Genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, ett 20-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar har vi kontroll över hela återvinningskedjan – vårt nationellt godkända insamlingssystem garanterar att elavfallet hanteras på ett...

Kategori: Insamling

Leverantörsportalen

Data som skickas från formulär på denna sida skickas mellan din webbläsare och webbplatsen du är ansluten till via HTTPS. "S" i slutet av HTTPS står för "Säkert". Det betyder all kommunikation mellan din webbläsare och...

Kategori: Insamling

Mottagningsplatser för elavfall

På grund av rådande omständigheter kring rapportering till Naturvårdsverket för konsumentelavfall från verksamheter är listan tills vidare under uppdatering.

Kategori: Insamling

Litiumbatterier

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg (ADR-S) innebär nya förpackningsregler för batterier. Därför har El-Kretsen bytt ut sina batteriboxar. Bytet sker inte enbart på grund av nya lagkrav...

Kategori: Insamling

Pressrum

Här hittar du pressmeddelanden, bilder från verksamheten och på personal, samt El-Kretsens logotyp. Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor. Presskontakt Mårten Sundin Marknadschef Tel: 08-545 216 85 E-post: marten.sundin@el-kretsen...

Kategori: Insamling
Etiketter: Press, El-Kretsen

Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Vem rapporterar vad till vem?

Kategori: Insamling

Tack för din beställning!

Beställningen skickas till El-Kretsen för verifiering. Du kommer att få en bekräftelse till din e-postadress när ordern är godkänd för produktion.

Kategori: Insamling

Vanliga frågor

Vad är ett avlämnarintyg? Ett avlämnarintyg ger verksamheter rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings-eller förbehandlingsanläggning. När du skapar ett...

Kategori: Insamling

Återvinning i världsklass

Genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, ett 20-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar har vi kontroll över hela återvinningskedjan – vårt nationellt godkända insamlingssystem garanterar att...

Kategori: Insamling