Diverse elektronik

Den absolut största återvinningsgruppen, eller fraktionen, är diverse elektronik. Hit hör små och medelstora produkter som återfinns i hemmet: tv-apparater, dammsugare, leksaker, mobiltelefoner mm. Varje år samlar vi in omkring 80 000 ton diverse elektronik, det utgör mer än hälften av allt elektronikavfall. Produkterna samlas in och förbehandlas på flera platser i Sverige, för att undvika onödiga transporter från insamlingsstationerna. Många av produkterna som sorteras under diverse elektronik innehåller mer plast och mindre metaller än de gjorde förr. Diverse elektronik har vuxit som fraktion i takt med att vi använder oss av och förbrukar allt fler elprodukter. Trenden är att vi samlar in allt fler i antal, men lättare produkter.

  1. Produkterna anländer till anläggningen i burar eller containrar, vägs och registreras.
  2. Tv-apparater och monitorer kräver särskild behandling, de plockas itu och förbehandlas manuellt.
  3. Burarna töms ut på ett stort band för en första manuell grovsortering. Kretskort och andra komponenter med sällsynta metaller sorteras ut för särskild återvinning. Farligt avfall och batterier sorteras bort och tas om hand.
  4. Det som återstår sorteras manuellt efter material. I nästa skede krossas och finfördelas materialet för att kunna separera olika metaller och plaster innan det skickas vidare till återvinning.