El-Kretsen i världen

Av allt elavfall som uppstår i världen samlar El-Kretsen in ungefär 0,3 procent, eller 140 000 ton. Hur övriga cirka 45 miljoner ton hanteras finns det bara delvis kunskap om. En uppskattning är att cirka 20 procent hanteras på miljömässigt godtagbara sätt. Det är ett utbrett problem för både människa och miljö då värdefulla material såsom koppar tas fram genom att elda kablar. Och att prylar som kan läcka miljöfarliga material, till exempel batterier, helt enkelt dumpas i naturen. Dessutom är det ett ökande problem eftersom mängden elprodukter i världen ökar, och därmed också avfallet.

Klicka på någon av rapporterna till höger om du vill du gå in på djupet och lära dig mer när det gäller elavfall, producentansvar, återvinning och mycket mer.