El-Kretsens plan för att säkerställa servicenivån till kommunerna med anledning av COVID-19 (Corona):

El-Kretsens kansli kommer att vara tillgängligt för frågor och service till kommunernas personal. Vi har goda möjligheter till distansarbete och kan, vid behov, omfördela resurser för att säkerställa en hög servicenivå. Ifall ordinarie personal på återvinningscentraler blir sjukskrivna kommer El-Kretsen att bistå vikarierande personal med den hjälp de behöver för att hantera löpande rapportering av lagersaldo och andra arbetsuppgifter. Kontakta i så fall oss på transport@el-kretsen.se.

Vi gör en inventering av våra transportörers beredskap och resurser för att hantera större personalbortfall p.g.a. virusspridningen. Om inventeringen visar på behov så tar vi fram alternativa lösningar för att säkra upp resurser i aktuella områden. Vi har en löpande dialog med transportörerna för att följa utvecklingen.

Tillsammans med återvinnarna tar vi fram planer för att lösa personalbortfall vid deras anläggningar. Planerna innefattar mellanlagringsytor och tömning av lastbärare för att säkerställa att hämtning vid återvinningscentralerna inte påverkas vid produktionsstopp.

Vi återkommer med ny information ifall något av ovan skulle förändras.