En säker hantering

El-Kretsens system sätter stopp för illegal export och ser till att resurserna utnyttjas till sin fulla potential.

Vi arbetar för kretsloppet. Genom att återvinna elavfall förhindrar vi att farliga kemikalier och plaster kommer ut i naturen och bidrar istället med nya råvaror – ett system som både sparar energi och miljöresurser. Sverige är världsledande när det kommer till återvinning, men hanteringen av elavfall skiljer sig enormt världen över. Ett av våra fokusområden är därför att säkra vår flöden och stoppa den illegala exporten.

Säkra flöden

Enligt en studie från FN (unido.org) genereras det 40 miljoner ton elskrot varje år varav EU står för 12 miljoner ton. Sverige och El-Kretsen med våra cirka 150 000 ton står därmed för knappt 0,4 procent av jordens årliga elavfall. Skillnaden i hur elavfallet hanteras är enormt stor och det är därför ett fokusområde för El-Kretsen att hela tiden säkra våra flöden. Det som samlas in ska också nå fram till våra kontrakterade återvinnare så att processen följer de riktlinjer och krav som vi ställt. El-Kretsens alla kärl har id-märkning som läses av vid hämtning och lämning. När materialet tippas av vägs det för att vi senare ska kunna ställa dessa mängder i relation till återvinnarnas rapporter om hur mycket som behandlats och på vilket sätt.

Förhindra illegal export

Polisen i Sverige i samarbete med Interpol arbetar för att kartlägga och förhindra illegal export av elavfall. 1,3 miljoner ton uppskattas försvinna från EU varje år. Även om Sverige står för en liten andel i volymer så finns ett stort intresse för hur vi hanterar producentansvar och återvinning och vi lyfts ofta fram som ett gott exempel. Det är en kunskap vi gärna delar med oss av samtidigt som det berikar vår verksamhet med idéer och reflektioner från all världens hörn.

Systemet fungerar

Vårt insamlingssystem är tryggt, smart och hållbart. Från att elavfall och batterier samlas in hamnar de i id-märkta burar eller containrar. När elavfallet hämtas läses buren av via en streckkod och på så sätt kan vi följa varje bur från upphämtning ända till återvinningsanläggningen där de vägs.

När materialet sedan har behandlats får vi information vad som händer med det – vad som går till återvinning och säljs som nya resurser och vad som tas ur kretsloppet. Detta kvitto visar att systemet fungerar och att vi tillsammans har gjort något riktigt bra för miljön.