Dekl.period: Producenter

torsdag, april 2, 2020

Det är dags att deklarera mars månads försäljning, Period 3, för producenter som deklarerar månadsvis, och Kvartal 1 för producenter som deklarerar kvartalsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 april och vi behöver er deklaration senast den 10 april.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida